Vanessa Holtkuile

Waardevol Vastgoed zet zich in om passende en betaalbare (maatschappelijke) voorzieningen in buurten, wijken en dorpen te realiseren, in stand te houden en ook leefbaar te houden.

Vanessa adviseert vastgoedeigenaren en besturen van maatschappelijke voorzieningen en multifunctionele accommodaties o.a. om te komen tot huisvestings- en beheerconcepten die bijdragen aan een kostendekkende exploitatie. Uiteindelijk doel? Vastgoed met een waardevolle invulling zowel voor de eigenaar, de gebruiker als de directe omgeving. Kortom: Vastgoed met inhoud!