Bestuur

Het bestuur bestaat uit Vanessa Holtkuile (voorzitter), Ron Hoogsteder (vice-voorzitter), Jaap Profijt (penningmeester) en Paulien Boven (communicatie). De functie van secretaris wordt vervuld door Ana van der Veen.

Daarnaast is er een commissie communicatie benoemd bestaande uit Bart Pronk en Yvonne Haaxman.