Het laatste nieuws

Algemene ledenvergadering 10 februari

Op 10 februari was de Algemene ledenvergadering, de eerste (live) bijeenkomst sinds lange tijd.  Wat was het leuk om iedereen weer te zien!

Het was een bijzondere avond. Voorzitter Vanessa Holtkuile droeg de voorzittershamer over aan Marian Ellenbroek en Jaap Profijt droeg het penningmeesterschap over aan Erna Veldkamp.

Namens alle leden werden Vanessa en Jaap bedankt voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid voor de vereniging. In de afgelopen jaren hebben ze een mooie club neergezet en veel gerealiseerd. ZP Raalte heeft zich ontwikkeld tot een warm netwerk van ruim 50 zelfstandig professionals met een divers programma tijdens de maandelijkse bijeenkomsten en die zich o.a. inzet voor het Startersloket van de gemeente Raalte. Alle aanwezige leden wensten Marian en Erna alle succes en plezier toe in hun nieuwe functie.

We namen afscheid van de leden van de activiteitencommissie Jacqueline Wijnen, Maria Schrijver, Hendrik Kooijmans en Tineke Gerards voor de organisatie van de verschillende activiteiten. Zij werden bedankt voor hun inzet en bijdrage. Door de corona was het organiseren van activiteiten een lastige taak, maar door hun inzet en betrokkenheid hebben ze toch een gevarieerd programma neer weten te zetten.

Deze avond waren we te gast bij Timo Roescher (Bij Lampe). Na het officiële gedeelte van de ALV kregen de aanwezige leden een rondleiding. Timo heeft in de coronatijd veel aanpassingen gedaan aan de zalen en zaalindeling.

Nieuwsbrief

Zipper geeft nieuws over ontwikkelingen en activiteiten van ZP Raalte. Tevens bevat het aankondigingen en interessante informatie voor zzp-ers.