Het laatste nieuws

Aangehaakt bij ZP Netwerken Zwolle

ZPN-Raalte

ZP Raalte heeft zich aangesloten bij ZP Netwerken regio Zwolle (ZPN). Deze stichting wil de economische slagkracht van ZP’ers binnen de regio Zwolle verbeteren. Dit doet zij door de georganiseerde ZP netwerken te verbinden en hen te vertegenwoordigen op regionaal niveau.

Tijdens de eerste regiobijeenkomst in Ommen op 18 februari hebben vertegenwoordigers van elf ZP-netwerken de intentieverklaring ondertekend. Onze voorzitter Vanesse Holtkuile ondertekende de intentieovereenkomst namens ZP Raalte.

De netwerken vertegenwoordigen gezamenlijk honderden zzp-ers in de regio. Verbinden, van elkaar leren en inspireren staan daarbij hoog in het vaandel. ZPN is voor de aangesloten netwerken een centraal aanspreekpunt naar grote bedrijven en overheden. Tevens helpt ZPN bij professionalisering van verenigingen door bijvoorbeeld scholing van de besturen.

Nieuwsbrief

Zipper geeft nieuws over ontwikkelingen en activiteiten van ZP Raalte. Tevens bevat het aankondigingen en interessante informatie voor zzp-ers.